Föreningens publikationer

Föreningen ger ut tidskriften Romhorisont med två nummer per år. Tillsammans med Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har föreningen en gemansam skriftserie.

Omslag: Vallfartskyrkan i Todi. Foto: Bo Rydqvist

ROMHORISONT NR.67

Ur innehållet

Nytt från institutet - Kristian Göransson 

Anteckningar från en forskarlektor - Henrik Boman

Alessandro Morani i Etrurien - Barbro Santillo Fritzell

Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780 - 1950 - Roland Lysell

Ett bibliotek fyllt av grevar - Maria Mellgren

Att känna konsten - Anna Lindmark

En romersk fotoraritet ur Bernadottebibliotekets omfattande bildsamlingar Arvid Jakobsson

En unik mötesplats. Första delen i en artikelserie om nordiska rum i RomAnn Katrin Pihl Atmer

Humor och renässans - Ola Sigurdson

Böcker 

Vänföreningens 80-årsjubileum på Waldemarsudde - Suzanne Unge Sörling

Makt, släktskap och landskap hos etruskerna - Fredrik Tobin

Utan begränsningar i Rom - Linnea U. Nilsson

I mysteriernas grotta - Adam Norberg

Om Anna Blennow, mottagare av Lagergrenska priset 2017Stefano Fogelberg Rota 

Prins Eugens Italien i ord och bild - Karin Sidén

Umbria Santa. Vänföreningens resa till UmbrienGörel Cavalli-Björkman

Bilden av Bysans - Olof Helio 

Från Capris horisont - Allan Klynne

Bevingade hästar från etruskisk tid. Museet i Tarquinia. Foto: Arne Hultgren

ROMHORISONT NR.66

Ur innehållet

Nytt från institutet - Kristian Göransson 

Topoi, Topographies & Travellers - Anna Blennow 

Rapport från kursen Confronting the Classics - Frederick Whitling

Att snubbla över det för utna. Stolperseine-ceremonin vid Rominstitutet - Frederick Whitling

Praktskåpet Italia är huvudnumret i direktörens bostad - Maria Mellgren

Från piazza del Poplo - Conny Svensson 

Bilder som berättar och skapar stadsliv. Gatukonst i Rom - Marie Kraft 

Giorgio de Chirico och motivet Piazza d’Italia - Pella Myrstener 

Mytomspunnet hästhuvud i brons återtar sin plats - Karin Lawe 

Jag är etrusk – Lokal identitet i tre närliggande städer i dagens Etrurien - Eva Carlestål 

»Reflexioner kring Medelhavsmuseet« - Suzanne Unge Sörling

Ny chef för Vatikanmuseerna: dr Barbara Jatta - Fredrik Vahlquist 

Intervju med Italienska Kulturinstitutets direktör Virginia Piombo - Sophie Petzell 

Sicilien – Medelhavets korsväg - Cecilia Klynne 

Ny svensk utgrävning på Sicilien - Kristian Göransson 

En siciliansk aftonsång - Göran Alm 

Det svenska språkgeniet som tegs ihjäl - Allan Klynne och Stefano Fogelberg Rota 

 

ROMHORISONT NR.65

Ur innehållet

Nytt från institutet – Kristian Göransson 
Intervju med Helene Hellmark Knutsson - Sophie Petzell
På nya poster
San Giovenale - en 2500 år gammal vintertradition - Yvonne Backe Forsberg och Richard Holmgren
Det stora pusslet - Sara Lindvall
Med en svensk ärkebiskop i Rom: i Johannes Magnus fotspår - Astrid M.H. Nilsson
Historiska trädgårdar - från slutna rum till öppna landskap - Leni Ellburg
Bengt Lewan, mottagare av Lagergrenska priset 
En konstnärs liv - Peter Sternäng
Hendrik Christians Andersen, Skulptör, utopist och palatsägare i Rom - Mikael Andersson
Långt från Rom och tillbaka till Rom igen - Anna Blennow
Romvänresan till Rom våren 2016 - Lars Henricsson
Invigning av utställningen >>Guidböcker till den eviga staden genom tiderna<< - Anna Blennow och Stefano Fogelberg Rota
Nya böcker
Minnesord - Suzanne Unge Sörling
Föreningens stipendier och priser
Medelhavets korsväg - Ann-Christin Cederlund
Tack - Cecilia Klynne
Resa till Umbrien 5-12 okt 2017 
Vårprogram 2017

ROMHORISONT NR.64

Ur innehållet

Carin Fischer har ordet
Gammalt och nytt från Rom– Kristian Göransson 
Another Horizon - Northern Painters in Rome and Naples 1814-1870 - Carl-Johan Olsson
Lars Berggren, institutets nye vice direktörpresenterar sig
Torgil Magnusson genom hans böcker - Martin Olin
Un vero signore och en lysande pedagog - Maj-Britt Andersson
Dies Academcus, Svenska Institutet i Rom 1925-1950 - Ingrid Edlund-Berry
Axel Boêthius - Rominstitutets förste direktör - Lena Larsson Lovén
Minnesord - Elisabeth Sandström, Gerd Haverling, Yvonne Backe Forsberg, Arja Karivieri
Utgrävningarna på San Giovenale fyller 60 år - Fredrik Tobin
Svenska arkeologers öden och äventyr - Örjan Wikander
Medelhavsdagen - Suzanne Unge Sörling
Forntids lampa. Instituten och 1800-talet - Martin Olin
Varför behöver Sverige instituten? - Anders Cullhed
Den italienska kolonialtidens bebyggelse - ett arv att förvalta - Maria Mellgren
På jakt efter den levande staden. La sanità i Neapel - ett centralt stadsverk - Marie Kraft
Christina-Akademien - Camilla Kandare, Stefano Fogelberg Rota
Mitt romerska hörn - Sophie Petzell
Rapport: reserapport för ungdomar 2015 - Christa Lundberg

ROMHORISONT NR.63

Ur innehållet

Nytt från institutet - Kristian Göransson
Robert Rydberg, ny ambassadör i Rom
Inblickar och utblickar från en institutstillvaro. Stipendiater vid Svenska Rominstitutet 2014/2015
Fältkurs på San Giovenale sommaren 2015 -
Fredrik Tobin
Etruskiskt måleri på Svenska Institutet i Rom -
Barbro Santillo Frizell
Svenska arkeologer och järnåldersforskning i Italien under slutet av 1800-talet -
Anna Gustavsson
Ovidius första medeltida läsare -
Robin Wahlsten Böckerman
Från Ilions fält till Etruriens kullar -
Daniel Henningsson
Nya böcker
Hans Henrik Brummer -
Sophie Petzell
Minnesord -
Stefan Hilding
Föreningens stipendier
Reserapport -
Pär Frank