Föreningens publikationer

Föreningen ger ut tidskriften Romhorisont med två nummer per år. Tillsammans med Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har föreningen en gemansam skriftserie.

ROMHORISONT NR.65

Ur innehållet

Nytt från institutet – Kristian Göransson 
Intervju med Helene Hellmark Knutsson - Sophie Petzell
På nya poster
San Giovenale - en 2500 år gammal vintertradition - Yvonne Backe Forsberg och Richard Holmgren
Det stora pusslet - Sara Lindvall
Med en svensk ärkebiskop i Rom: i Johannes Magnus fotspår - Astrid M.H. Nilsson
Historiska trädgårdar - från slutna rum till öppna landskap - Leni Ellburg
Bengt Lewan, mottagare av Lagergrenska priset 
En konstnärs liv - Peter Sternäng
Hendrik Christians Andersen, Skulptör, utopist och palatsägare i Rom - Mikael Andersson
Långt från Rom och tillbaka till Rom igen - Anna Blennow
Romvänresan till Rom våren 2016 - Lars Henricsson
Invigning av utställningen >>Guidböcker till den eviga staden genom tiderna<< - Anna Blennow och Stefano Fogelberg Rota
Nya böcker
Minnesord - Suzanne Unge Sörling
Föreningens stipendier och priser
Medelhavets korsväg - Ann-Christin Cederlund
Tack - Cecilia Klynne
Resa till Umbrien 5-12 okt 2017 
Vårprogram 2017

 

ROMHORISONT NR.64

Ur innehållet

Carin Fischer har ordet
Gammalt och nytt från Rom– Kristian Göransson 
Another Horizon - Northern Painters in Rome and Naples 1814-1870 - Carl-Johan Olsson
Lars Berggren, institutets nye vice direktörpresenterar sig
Torgil Magnusson genom hans böcker - Martin Olin
Un vero signore och en lysande pedagog - Maj-Britt Andersson
Dies Academcus, Svenska Institutet i Rom 1925-1950 - Ingrid Edlund-Berry
Axel Boêthius - Rominstitutets förste direktör - Lena Larsson Lovén
Minnesord - Elisabeth Sandström, Gerd Haverling, Yvonne Backe Forsberg, Arja Karivieri
Utgrävningarna på San Giovenale fyller 60 år - Fredrik Tobin
Svenska arkeologers öden och äventyr - Örjan Wikander
Medelhavsdagen - Suzanne Unge Sörling
Forntids lampa. Instituten och 1800-talet - Martin Olin
Varför behöver Sverige instituten? - Anders Cullhed
Den italienska kolonialtidens bebyggelse - ett arv att förvalta - Maria Mellgren
På jakt efter den levande staden. La sanità i Neapel - ett centralt stadsverk - Marie Kraft
Christina-Akademien - Camilla Kandare, Stefano Fogelberg Rota
Mitt romerska hörn - Sophie Petzell
Rapport: reserapport för ungdomar 2015 - Christa Lundberg
 

ROMHORISONT NR.63

Ur innehållet

Nytt från institutet - Kristian Göransson
Robert Rydberg, ny ambassadör i Rom
Inblickar och utblickar från en institutstillvaro. Stipendiater vid Svenska Rominstitutet 2014/2015
Fältkurs på San Giovenale sommaren 2015 -
Fredrik Tobin
Etruskiskt måleri på Svenska Institutet i Rom -
Barbro Santillo Frizell
Svenska arkeologer och järnåldersforskning i Italien under slutet av 1800-talet -
Anna Gustavsson
Ovidius första medeltida läsare -
Robin Wahlsten Böckerman
Från Ilions fält till Etruriens kullar -
Daniel Henningsson
Nya böcker
Hans Henrik Brummer -
Sophie Petzell
Minnesord -
Stefan Hilding
Föreningens stipendier
Reserapport -
Pär Frank