Skåneavdelningen

 

Program våren 2018

 

Måndagen den 12 februari kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Eva Queckfeldt berättar om Spannmål, kultur och romantik. Förhållandet mellan Rom och Egypten under antiken.

Eva är (numera pensionerad) lärare, som ofta, och gärna, har undervisat om antiken. Har skrivit två böcker om antikens Rom: Romarriket (om den romerska republiken) och Romerska kejsardömet

 

Efter föredraget äter vi sedvanlig supé. Pris: 200:-. Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 2 februari.

 

 

Måndagen den 19 mars kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Lena Larsson Lovén föreläser om Män och kvinnor, kläder och mode i det antika Rom. 

Lena är universitetslektor och docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet och ordförande i den Västsvenska avdelningen av Romvännerna.

 

Efter föredraget äter vi den vanliga supén. Pris: 200:- Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8 oss tillhanda senast fredagen den 9 mars.

 

 

Måndagen den 23 april kl 19.00  << ÅRSMÖTE>> på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Henrik Gerding talar om Tid och rum på Forum Romanum.

Henrik är universitetslektor och docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.

 

Efter föredraget äter vi supé: en blandad antipasto. Pris: 130:- Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8 oss tillhanda senast fredagen den 13 april.

 

Det kostar ingenting att bara lyssna på föredragen! Om Du är sent ute, ring och anmäl dig till Lotta 0705-44 23 77, eller till Renée: 046-13 80 91 eller skicka e-post: charlotte.malmgren@miljo.lth.se eller renee.forsell@klass.lu.se.  Vi behöver beställa maten senast en vecka innan mötet.

 

 

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund. 

 

Adress

Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund 

 

Skåneavdelningens styrelse

Lotta Malmgren – ordförande
Renée Forsell – skattmästare
Anita Lennerstedt – sekreterare
Fanny Kärfve
Ebba Norelius
Frans Liliedahl
Andreas Olofsson
Brita Larsson
Hampus Olsson
Kristiina Savin

 

Medlemsavgifter

Årsbetalande: 200 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 75 kr

 

Plusgiro

Föreningens plusgiro är: 69 90 80 – 8 

 

 

Västsvenska avdelnignen 

Västsvenska avdelningen bildades 1959 och har sitt säte i Göteborg. Varje höst och vår anordnas som regel tre sammankomster med föredrag eller annan aktivitet med anknytning till Rominstitutets verksamhet och till Italien. För vårens program, gå in på Kalendarium. Årsmötet äger rum i maj.

 

Styrelse

Lena Larsson Lovén – ordförande
Madelaine Miller – sekreterare
Jonathan Westin– kassör
Maria Carlgren
Anders Dahlgren
Anna Gustavsson
Ewa Sandström Malinowski
Christian Mühlenbock
Mia Yngve

 

Medlemsavgifter

250 kr/enskild medlem
300 kr par med samma adress
50 kr studerande

 

Plusgiro

61229-1

 

Kontakt

E-post: romvan-vast@live.se