Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund. 

 

Adress

Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund 

 

Skåneavdelningens styrelse

Charlotte Malmgren – ordförande
Fanny Kärfve – sekreterare
Renée Forsell – skattmästare
Inger Ahlstedt-Yrlid
Frans Liliedahl
Andreas Olofsson
Brita Larsson
Hampus Olsson
Brita Larsson

 

Medlemsavgifter

Årsbetalande: 200 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 75 kr

 

Plusgiro

Föreningens plusgiro är: 69 90 80 – 8 

Västsvenska avdelnignen 

Västsvenska avdelningen bildades 1959 och har sitt säte i Göteborg. Varje höst och vår anordnas som regel tre sammankomster med föredrag eller annan aktivitet med anknytning till Rominstitutets verksamhet och till Italien. För vårens program, gå in på Kalendarium. Årsmötet äger rum i maj.

 

Styrelse

Lena Larsson Lovén – ordförande
Madelaine Miller – sekreterare
Jonathan Westin– kassör
Maria Carlgren
Anders Dahlgren
Anna Gustavsson
Ewa Sandström Malinowski
Christian Mühlenbock
Mia Yngve

 

Medlemsavgifter för 2016

250 kr/enskild medlem
300 kr par med samma adress
50 kr studerande

 

Plusgiro

61229-1

 

Kontakt

E-post: romvan-vast@live.se