Nyheter

Umbria Santa - Umbrien i den helige Franciskus fotspår

5-12 oktober 2017

Svenska Rominstitutets vänner inbjuder gamla och nya vänner till en rundresa i Umbrien 5-12 oktober.

Läs mer om resan

NYTT PRIS
KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. 
Priset delas ut till student för uppsats på kandidat-, master- eller magisternivå, framlagd vid svenskt universitet/högskola under året 2016. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Rominstitutets forskningsområden. Prissumman är 10 000 kr per uppsats.